Duysal Sanatlar

Türk Makam Müziği

Makam ve usûl yapıları, kendine özgü mikrotonal aralıkları ve ezgi tasarımları ile Türk Müziği, bir “makam müziği”dir. Bu bilimsel özelliğini öne çıkarmak ve diğer kültür-medeniyet müziklerinden farklılığını vurgulamak üzere ‘O’ daima, ‘Türk Makam Müziği’ olarak nitelenmeli, anılmalıdır. Ses aralıkları, ses cinsleri, makam dizileri, usûl yapıları ve özgün formları ile yüzyıllar içinde biçimlenen ‘makam sanatı’mız, birçok büyük bestekârlarımız eliyle dünya müzik tarihine armağan edilmiş, dünya şaheseri başyapıtlarla günümüze anlam yüklü bir miras olarak ulaşmıştır. Âdeta ‘kuyumcu terazisi ile altın tozu tartmak’ demek olan ‘makam sanatı’nın kendine has inceliklerini bilen, anlayan, icra eden, dinleyen insanların da yine kendine özgü yöntemlerle eğitilmeleri, yetiştirilmeleri gerekir.

Bu düşünceden hareketle XX. YY Türk Müziği modernizminin başat ismi Tanbûrî Cemil Bey’in “ölümünün 100. Yılında” başlattığımız S.E.S (Sanat – Eğitim – Spor) Projesi’nin en önemli adımlarından birini oluşturan TACET (Tanbûrî Cemil Topluluğu) bünyesinde – Türk Makam Müziği temel eğitim ve öğrenimi görmek üzere – ilk gençlik çağındaki ilk on sekiz öğrenci seçildi, yer aldı. Bu çok genç öncü grup, tasarlanan üç yıllık eğitim programı sonunda “Tanbûrî Cemil Bey’in Doğumunun 150. Yılı”nda ilk kapsamlı konserlerini gerçekleştirdiklerinde, hem Tanbûrî Cemil Bey’in aziz hâtırasına lâyık önemli bir sanat hareketini gerçekleştirmiş olacaklar, hem de Türk müzik tarihine, gençler eliyle yazılmış son derecede anlamlı, örnek bir sahife eklemiş olacaklardır. Bu uğurda TACET’li genç müzikçileri eğiten uzman eğitimcilerimizin, Mim Sanat Derneği ve Mimsanat Akademisi öğretim kadrosu ile yöneticilerinin insanüstü özverili çabaları, her türlü övgüyü hak etmektedir.

Eğitimcimiz:

Prof.Ruhi Ayangil

Yardımcı Eğitimcilerimiz:

Memduh ÖZYALVAÇ – Burak KISA

İhsan Kaan ERDİNÇ – Eyüp ELİFOĞLU

Salih DEMİRTAŞ

Rûhî AYANGİL Türk Müziği Orkestra ve Korosu kurucusu, ork. ve koro şe , kanun sanatçısı, makam müziği bestecisi, eğitimci. 1997 – 2011 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi (STF) Kurucu öğretim üyesi, STF Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Başkanı, YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü ve YTÜ-STF Dekanı olarak görev yaptı. Ulusal – uluslararası sayısız konser, bilimsel çalışma ve CD kayıtları gerçekleştirmiş, çalışmaları birçok ödülle takdir olunmuş Ayangil hâlen, İTÜ Lisans Üstü Programı öğretim üyesi, Kaiser Wilhelm Üniversitesi CMO (Münster) Bilim Danışma Kurulu Üyesi, kuruluş çalışmaları devam eden Adakademi Vakıf Üniversitesi’nin kurucu öğretim üyesi ve Mim Sanat Derneği S.E.S Projesi uzman eğitmeni olarak bilimsel ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Müziği, tasada, kıvançta bir ve beraber olan bu ülke insanlarının ortak sesidir.Tarih içinde, temasta olduğu bütün medeniyetlerden ve coğrafyalardan derlediği sesleri, kültürel bir zenginlik olarak dağarcığına katan ulus fertleri, doğumdan ölüme hayatın tüm evrelerini, olaylarını, ‘ortak ses dünyası’ olan Türk Müziği ile ifade etmişlerdir. Gerek halk müziği, gerekse şehir müziği tarzında olsun, Türk Müziği’nin en bariz, ayırıcı vasfı, onun bir ‘makam müziği’ olmasıdır.