S.E.S. Projesi Nedir?

Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara yönelik bir eğitim-öğretim-gelişim projesi olarak tasarlandı.

Türk Süsleme Sanatları, Resim ve Türk Makam Müziği öğretimi yoluyla çocuklara ve gençlere nitelikli bir farkındalık sağlamak üzere planlandı.

Proje aynı zamanda yetenekli fakat sanat eğitimi fırsatını elde edemeyen çocukları da kapsamaktadır.

Dört yıl olarak planlanan eğitim programı aynı zamanda çağdaş eğitim öğretim yöntemleri ile Türk Sanatları’na olan ilginin artmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmayı hede iyor.

Çocuklarımız için sağlam bir sanat zemini teşkil edecek olan proje, onları mesleki eğitim yolunda konservatuar ve güzel sanatlar akademilerine de hazırlayacak şekilde oluşturuldu.

Sanatla birlikte sporun da insan için çok önemli olduğunu düşünüyor ve gelecek dönemlerde spor yolu ile de eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bu konuda hazırlık ve ön çalışma aşamasındayız.

Amacı

Türk Süsleme Sanatları’nı ve Türk Makam Müziği’ni eğitim-öğretim yoluyla tanıtarak, bu disiplinlerin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak.Çocuklarımızın ve gençlerimizin, kültürel zenginliklerimizin farkında, üretici, özgün tasarlayıcı-üretici bireyler olmalarına katkıda bulunmak. Onların yaşam farkındalığı yüksek, mutlu ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak.

Ülke ve dünya barışını sanat ve spor yoluyla yüceltecek, sosyalleşmiş,ruh-zhin ve beden sağlığı yerinde, olimpik felsefeyi özümsemiş, insani değerleri yüksek gençlerin yetişmesine destek olmak.

Eğitim verdiğimiz gençlerin üniversitelerin sanat akademileri ve konservatuar bölümlerine hazırlanmasına, isterlerse meslek tercihlerini bu doğrultuda yapma imkanı elde etmelerine yardımcı olmak.

Gerekçesi

Çocuk evleri sitelerinde kalan çocukların sanat eğitimi konusunda kısıtlı imkana sahip olması. 18-21 yaşlarında yurttan ayrılıp yeni bir hayata başladıklarında eğitim, iş ve topluma adaptasyon konusunda zorluklar yaşamaları, kimilerinin suça eğilimli olması.

Mesleki eğitime yönelik bir altyapının bu gençler için çok önemli ve işlevsel olması. Üretici, kendilerine ve topluma faydalı yetişkinler olma yolunda bu gençlerin nitelikli ve kapsamlı bir eğitime ihtiyacı olması. Aileleri ile birlikte yaşayan yetenekli ancak sanat eğitimine uzak çocuk ve gençlerin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişip ilerlemesine imkan sağlamak.

Farklı sosyal çevrelerden gelen çocukların kaynaşmalarına, ortak bir iletişim ve paylaşım dili kurmalarına ihtiyaç olması. Sağlıklı/nitelikli bir arkadaş ortamının ve sosyal çevrenin, özellikle gençler ve çocuklar için geleceklerini etkileyecek derecede önemli olması.

Aydın/duyarlı/sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olma yolunda sanatın etkili bir değer olması.

Sonuçları

  • Çocuklarımız temel hakları olan sanat eğitimine ulaşmış oluyor.
  • Okul dışı faaliyeti olarak verdiğimiz sanat eğitimleri, çocuklarımızın sanatsal becerileri gelişmiş bireyler olmalarına yardımcı olurken, sosyal anlamda kazandıkları bilgi birikimi ve edindikleri tecrübe, hayata daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlıyor.
  • Sanatla iç içe olmak çocukların hayal gücünü destekleyerek geleceğe daha umutla bakmalarını sağlıyor. Devlet koruması altında olan çocuklar için okul ve kurum dışında ayrı bir özel alan oluşturan sanat eğitimleri onların dış dünya ile olan pozitif bağlarını güçlendiriyor.
  • Devlet koruması altında olan ve aileleri ile birlikte olan çocuklar için ortak yapılan bu proje ile farklı sosyal çevreden gelen öğrenciler biraraya geliyor.
  • Aralarında en küçük bir fark olmaksızın eşit koşullarda, birlikte gelişip öğreniyorlar. Değerli arkadaşlık ilişkileri kuruyorlar. Kültürel zenginliklerimizin farkında, üretici, özgün tasarlayıcı bireyler olma yolunda birlikte ilerliyorlar.
  • Proje, Türk Süsleme Sanatları’nı ve Türk Makam Müziği’ni eğitim-öğretim yoluyla tanıtarak, bu disiplinlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına, ulusal ve uluslararası boyutta sürekliliğine ve gelişimine destek oluyor.

Katalog

Dosyayı indirmek için tıklayınız.